יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    - - -  
17:05 (22/01/14) הנהלה מוזיאון

עיתון מוזיאון גוש קטיף.pdf