יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
    - - -  
17:05 (22/01/14) הנהלה מוזיאון

עיתון מוזיאון גוש קטיף.pdf