יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    - - -  
הוצאה מיוחדת של בול גוש קטיף. חותמת מקורית של השירות הבולאי. מהדורה מוגבלת: 1,000 יחידות. מחיר : 80 ש"ח. על כל קניית כרטיס למוזיאון, תינתן הנחה לבול: 65 ש"ח. ניתן לפנות לקניית הבול למוזיאון פרטי גוש קטיף בירושלים. טל': 02-6255456
17:52 (20/07/10) הנהלה מוזיאון