יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    - - -  
ספרי הלכות, מאמרי וכתבי קודש, פירושים ורעיונות.
17:48 (15/11/09) צוות הדרכה

סוכת קטיף תפילות וברכות לסוכה- פירושים ורעיונות, לזכרו של ישראל לוטטי הי"ד. מכון התורה והארץ. 48 ש"ח התורה והארץ חבל עזה וגוש קטיף על חבל עזה וגוש קטיף. מכון התורה והארץ. 58 ש"ח שבות יהודה וישראל אסופת מאמרים, מנהיגות וצבא. בי"ס הגבוה לטכנולוגיה, מכון לב, הרב יהודה זולדן. 70 ש"ח קטיף שביעית הלכות שביעית בגינה, בשדה ובמטבח. מכון התורה והארץ. 76 ש"ח סוד הארץ הלכות שביעית וערכיה. מכון התורה והארץ. הרב אלי שהם. 42 ש"ח שלום שלום ואין שלום המאבק בפינוי סיני קטעי עיתונות נדירים וצילומי מסמכים.הר' שלום דובער הלוי וולפא.50 ש"ח עלות דמי משלוח: 10 ש"ח עלות דמי משלוח בדואר רשום: 18 ש"ח