יום א', ח’ בטבת תשע”ט
    - - -  
לאור הביקוש הגיעו למוזיאון גוש קטיף בירושלים פאנלים נוספים של פלאפונים סרטים כתומים וסטיקרים!!
13:08 (15/11/09) צוות הדרכה

אומנם מוצרים אלה כבר אינם מסמנים מאבק של ממש, אך הם מסמנים זיכרון למאבק היסטורי שהכיל אחדות של עם וגאווה יהודית-ישראלית. בין השאר הגיעו כיסויים של תעודות זהות_תעודת תושב ארץ ישראל השלמה. להלן דגמי הפלאפונים הנמצאים ברשותנו: NOK 3100 NOK 3220 NOK 3200 NOK 3510 **המוצרים נמצאים במוזיאון עד גמר המלאי.